Wynagrodzenie jest ustalane indywidualnie z klientem w zależności od rodzaju podejmowanych czynności, stopnia skomplikowania sprawy, miejsca wykonywania usługi (w przypadku konieczności prowadzenia sprawy poza siedzibą Kancelarii).