• rozwód,
  • separacja, 
  • unieważnienie małżeństwa
  • sprawy majątkowe / m.in. o podział i o zarząd majątkiem wspólnym małżonków, o ustanowienie rozdzielności majątkowej /
  • alimenty / dochodzenie alimentów na rzecz dzieci, małżonka, innych członków rodziny /
  • sprawy dotyczące dzieci / m.in. o opiekę nad dzieckiem, o kontakty, także sprawy o ustalenie, zaprzeczenie, uznanie ojcostwa, ustalenie
    bezskuteczności uznania ojcostwa, także o ustalenie, zaprzeczenie macierzyństwa oraz o zawieszenie, ograniczenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej /
  • sprawy dotyczące przysposobienia, rozwiązania przysposobienia