• sporządzanie skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
  • sprawy o uznanie orzeczeń sądów państw obcych lub rozstrzygnięć innych organów państw obcych