• reprezentowanie klienta przed organami administracji publicznej 
  • prowadzenie spraw przed sądami administracyjnymi 
  • sprawy dotyczące nieruchomości / wywłaszczanie, odszkodowania za wywłaszczone nieruchomości, zwrot wywłaszczonych nieruchomości, także scalanie i podział nieruchomości, rozgraniczenie nieruchomości /
  • sprawy z zakresu prawa budowlanego / dotyczące uzyskania pozwolenia na budowę, legalizacja samowoli budowlanej, zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego /